Becker
Ilustración de tapa para el libro "Datos, pruebas e ideas" de Editorial Siglo XXI
Cover illustration for the book "Datos, pruebas e ideas" from Siglo XXI publishing house
Boceto enviado al cliente // Sketch sent to the client
Back to Top